có công ăn việc làm mới
1.しゅうしょく 「就職」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỨCショク、ソク
TỰUシュウ、ジュ