có dáng
1.りっぱな 「立派な」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LẬPリツ、リュウ、リットル
PHÁI