có danh
tính từ
1.ゆうめい 「有名」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
HỮUユウ、ウ