cô dâu và chú rể
câu, diễn đạt
1.しんろうしんぷ 「新郎新婦」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤ
TÂNシン
LANGロウ、リョウ