cơ điện
1.でんききかい 「電気機械」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CƠ,KY
GIỚIカイ
ĐIỆNデン
KHÍキ、ケ