cô đỡ
1.さんば 「産婆」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SẢNサン