cờ đô mi nô
câu, diễn đạt
1.ドミノ​​

Thảo luận, đóng góp