cổ động viên
danh từ
1.サポーター​​

Thảo luận, đóng góp