cô gái chưa chồng
câu, diễn đạt
1.じょちゅう 「女中」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỮジョ、ニョ、ニョウ
TRUNGチュウ