cố gắng hết sức
câu, diễn đạt
1.つとめて 「努めて」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỖ