cố gắng lớn
danh từ
1.ほんごし 「本腰」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẢN,BỔNホン
YÊUヨウ