cơ giới hoá
1.きかいか 「機械化」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CƠ,KY
GIỚIカイ
HÓAカ、ケ