có hạn
tính từ
1.ゆうげん 「有限」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỮUユウ、ウ
HẠNゲン