cô hầu bàn
danh từ
1.なかい 「仲居」 [TRỌNG CƯ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRỌNGチュウ
キョ、コ