có hình con suốt
câu, diễn đạt
1.すいじょう 「錘状」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRẠNGジョウ
TRUY,TRÚYスイ