có hình vuông
tính từ
1.スクエア​​

Thảo luận, đóng góp