có hoa
danh từ
1.はながら 「花柄」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOAカ、ケ
BÍNHヘイ