có học thức
tính từ
1.こうしょう 「高尚」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAOコウ
THƯỢNGショウ