cô hồn
1.れいばい 「冷媒」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MÔIバイ
LÃNHレイ