có hứng
động từ
1.のる 「乗る」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ có hứng

1. có cảm hứng học hành
勉強に気が乗る

Kanji liên quan

THỪAジョウ、ショウ