có hy vọng
câu, diễn đạt
1.ゆうぼう 「有望」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VỌNGボウ、モウ
HỮUユウ、ウ