có kết quả
câu, diễn đạt
1.きく 「効く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HIỆUコウ