có khói
động từ
1.けむる 「煙る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

YÊNエン