cố kiết kiếm
câu, diễn đạt
1.しぼりとる 「搾り取る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÁサク
THỦシュ