cổ kim đông tây
1.ここんとうざい 「古今東西」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIMコン、キン
CỔ
TÂYセイ、サイ、ス
ĐÔNGトウ