có lắp
động từ
1.そなわる 「備わる」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ có lắp

1. trên thuyền có lắp máy ra đa
船にはレーダーが備わっている

Kanji liên quan

BỊ