có lối suy nghĩ thoáng
câu, diễn đạt
1.れいてつ 「冷徹」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRIỆTテツ
LÃNHレイ