có lý lẽ
câu, diễn đạt
1.ゆし 「諭旨」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ có lý lẽ

1. thôi học theo yêu cầu của nhà trường (có lý do)
諭旨退学になる

Kanji liên quan

CHỈ
DỤ