có một
1.ある 「或」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ có một

1. có một người
〜 人

Kanji liên quan

HOẶCワク、コク、イキ