có mùi thơm
tính từ
1.こうばしい 「香ばしい」 [HƯƠNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HƯƠNGコウ、キョウ