có nét
động từ
1.がましい​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ có nét

1. có vẻ (có nét) tiếc nuối (luyến tiếc)
未練がましい