cổ ngựa
1.ばしゅ 「馬首」 [MÃ THỦ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦシュ