cỏ nhân tạo
câu, diễn đạt
1.じんこうしば 「人工芝」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ、ク、グ
CHI
NHÂNジン、ニン