cờ Ôlimpic
danh từ
1.ごりんき 「五輪旗」 [NGŨ LUÂN KỲ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LUÂNリン
NGŨ
KỲ