cổ phiếu sáng lập
1.ほっきにんかぶ 「発起人株」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÂU,CHUシュ
KHỞI
NHÂNジン、ニン
PHÁTハツ、ホツ