cổ phiếu thông thường
1.ふつうかぶ 「普通株」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÂU,CHUシュ
THÔNGツウ、ツ
PHỔ