cổ phong
tính từ
1.こふう 「古風」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỔ
PHONGフウ、フ