Cơ quan Báo chí Hồi giáo Apganixtan
danh từ
1.あふがん・いすらむつうしん 「アフガン・イスラム通信」​​
câu, diễn đạt
2.あふがん・いすらむつうしん 「アフガン・イスラム通信」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
TÍNシン