Cơ quan Báo chí Pháp
câu, diễn đạt
1.ふらんすつうしんしゃ 「フランス通信社」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
シャ
TÍNシン