cơ quan chính quyền
câu, diễn đạt
1.かんちょう 「官庁」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SẢNHチョウ、テイ
QUANカン