cơ quan đai diện thương mại
1.ぼえきだいひょうきかん 「簿駅代表機関」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỊCHエキ
ĐẠIダイ、タイ
CƠ,KY
QUANカン
BỘ
BIỂUヒョウ