cơ quan đại diện thương mại
1.しょうむかん 「商務館」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THƯƠNGショウ
QUÁNカン
VỤ