Cơ quan Liên lạc Thái Lan
câu, diễn đạt
1.たいつうしんこうしゃ 「タイ通信公社」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
CÔNGコウ、ク
シャ
TÍNシン