cơ quan sinh dục
câu, diễn đạt
1.せいしょくき 「生殖器」 [SINH THỰC KHÍ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỰCショク
KHÍ
SINHセイ、ショウ