cơ quan thông tấn
câu, diễn đạt
1.ほうどうきかん 「報道機関」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠOドウ、トウ
CƠ,KY
BÁOホウ
QUANカン