cơ quan vận tải
câu, diễn đạt
1.ゆそうきかん 「輸送機関」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CƠ,KY
QUANカン
THÂUユ、シュ
TỐNGソウ