cô quạnh
tính từ
1.さびしい 「寂しい」 [TỊCH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊCHジャク、セキ