cơ sở vật chất
câu, diễn đạt
1.しせつ 「施設」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTセツ
THI,THÍシ、セ