cố sức
động từ
1.つかす 「尽かす」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẬNジン、サン