có sức mạnh
câu, diễn đạt
1.いきおい 「勢い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẾセイ、ゼイ